wtorek, 7 września 2010

Otwarcie Ogniska 4 września 2010

Rodzice modlą się za swoje dzieci - taka była myśl ojców jezuitów i
grupy wierzących, gdy kilka lat temu rozpoczęto odprawianie Mszy św.
dla osób starszych i chorych w każdą pierwszą sobotę miesiąca, podczas
której udzielany był sakrament Namaszczenia Chorych. A wybrana została
pierwsza sobota miesiąca, by modlić się razem z Maryją i przez
wstawiennictwo Maryi Matki Jezusa.
W pierwszą sobotę września do modlitw dołączyła grupa tych dzieci,
które najbardziej potrzebują wsparcia, bo sami, mimo że pełnoletni i
dorośli,  nie radzą sobie w swoich sprawach małżeńskich i rodzinnych.
Ubogacone więc było całe nabożeństwo o okolicznościowe modlitwy w
intencjach małżeństw i rodzin oraz indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem, dostarczające zawsze wielu łask i wzruszeń.
W homilii kaznodzieja na przykładzie wesela w Kanie Galilejskiej
wskazał na Maryję, która pokazuje Jezusowi ludzkie potrzeby,
niedostatki i bóle; wskazał na sług noszących wodę do pełna czyli na
ludzi, robiących wszystko co po ludzku leży w ich mocy, by przyjąć
łaskę Chrystusa, który jest gotów przemienić każde życie ludzkie,
jakiekolwiek by ono było poplątane.
Po Mszy świętej jeszcze prawie przez cztery godziny grupa
zainteresowanych osób uczestniczyła w spotkaniu, w którym mogliśmy
wypowiedzieć własną historię, poczuć, że się jest zrozumianym,
doświadczyć współczucia i wsparcia.
Zakończyliśmy silnym pragnieniem uczestniczenia w comiesięcznych
spotkaniach. Halina z pomocą Marcina poprowadzi następne spotkania, z
których najbliższe w sobotę drugiego października.